<p><strong>Areta Wilkinson</strong> (born 1969)<br />
Kāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha</p>

<p><em>Hei Ata Āhua</em>, 2018</p>

<p>Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki commissioned 2017</p>

Areta Wilkinson (born 1969)
Kāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha

Hei Ata Āhua, 2018

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki commissioned 2017

Māori culture celebrates the role enduring art traditions play in the lives of people. Whakakai (body adornment), raranga (weaving) and uku (clay making) remain integral in shaping Māori visual culture. These living traditions can be seen in the work of Māori artists throughout time and they continue to inspire today. The work of contemporary makers connects to a legacy of ancestral knowledge, technical skill and understanding of material. These making traditions navigate customary knowledge while introducing contemporary materials and sensibilities.

 

Kei te whakanui te ahurea Māori i te kaupapa toi me tōna mana toitū i te ao Māori. Ko tā te whakakai, te raranga, te uku, he tārai i te ahurea ataata o te Māori. Kitea ai ēnei tikanga i roto i ngā mahi a ngā ringa toi Māori nō mua noa atu, ā, he mea whakahihiko i ēnei rā tonu. Kei te tūhono ngā mahi a ngā kaihanga o ēnei wā ki te mātauranga, ki ngā pūkenga hangarau, ki ngā whanaungatatanga ki ngā rawa hoki kua tukuna iho. Kei te whakatere ēnei tikanga hanga i te mātauranga o ngā wā o mua, ahakoa kua tīmata ki te whakamahi i ngā rawa me ngā tirohanga hou o ēnei rā.

Artworks | Mahi toi

Exhibition | Whakaaturanga