Aotearoa NZ Association of Art Educators (ANZAAE) and Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki are proud to have completed the mahi producing five excellent Visual Arts Unit plans in English and Te Reo Māori, now freely available to download for secondary school kaiako and ākonga. These comprehensive and fully resourced Unit plans have been developed by experienced secondary school kaiako, with support from Toi o Tāmaki, with an emphasis on Mātauranga, Te Ao and Toi Māori. We trust they will be enriching for all who use them in their teaching and learning.

E whakahīhī ana a Aotearoa NZ Association of Art Educators (ANZAAE) me Te Toi o Tāmaki i te whakaotinga o ngā mahi whakaputa i ngā mahere toi atata kairangatira e rima ki te reo Pākeha, ki te reo Māori anō hoki, ā, e rite ana kia tikiaketia e ngā kaiako me ngā ākonga kura tuarua. He nui te whaiwhakaaro, he nui hoki te rauemi kei ēnei mahere kua waihangatia e te kaiako kura tuarua, e te kaiako whai whēako. He mea tautoko hoki e Te Toi o Tāmaki me te aro anō ki te mātauranga Māori, ki te ao Māori, otirā, ki ngā mahi toi Māori anō hoki. E whakapono ana mātou he mea whakahōhōnu, he mea whakahaumako ēnei mahere ka whakamahia e te tangata hei roto i ā rātou whakaakoranga, hei roto hoki i ā rātou akoranga.

Unit plan 1

Unit plan 2

Unit plan 3

Unit plan 4

Unit plan 5